Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 49 (1996-97)
Datert: 16.05.1997
Besvart: 02.06.1997 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): Oslo-prosessen har siden 1993 vært det viktigste forsøket på å skape fred mellom Israel og palestinerne. Den gradvise utviklingen mot fred og forsoning ser nå ut til å ha stoppet opp. Israel praktiserer en apartheid-liknende politikk overfor befolkningen på Vestbredden og Gaza. Norge har blitt skarpt kritisert av palestinerne og flere arabiske land for vår stemmegiving i FN i spørsmålet om nye israelske bosetninger ved Jerusalem.
Hvordan vurderer utenriksministeren situasjonen, og hva kan gjøres for å bringe Oslo-prosessen ut av dødvannet?