Interpellasjon fra Tora Aasland (SV) til kultur- og kirkeministeren

Interpellasjon nr. 4 (1989-90)
Datert: 03.01.1990
Besvart: 15.03.1990 av kultur- og kirkeminister Eleonore Bjartveit

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "En ung jente døde nylig etter en brutal voldtekt. Gjerningsmannen var åpenbart påvirket av voldsporno. Det finnes mange eksempler på voldsovergrep hvor forakt mot kvinner, barn og gamle er en holdning som sterkt medvirker til ugjerningen. Voldsporno gjennom blader og video forsterker slike nedbrytende holdninger.
Hva vil Regjeringen gjøre for å begrense innflytelsen av det som fremmer forakt og vold, og hva vil bli gjort for å øke respekten for menneskeverdet?"