Interpellasjon fra Edvard Grimstad (Sp) til justisministeren

Interpellasjon nr. 1 (1992-93)
Datert: 26.01.1990
Besvart: 14.01.1993 av justisminister Grete Faremo

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "Promillekjøring har i de siste år vært karakterisert som et betydelig problem i trafikksikkerhetsarbeidet, og er trolig den største enkeltårsak til ulykker. Undersøkelser viser at en normalperson er påvirket allerede ved 0,5 promille, og ofte også under denne promillegrensen. På denne bakgrunn kan man derfor si at lovgivningen i realiteten godtar promillekjøring, og at man derfor ikke får noe klart skille mellom bilkjøring og alkohol.
Vil Regjeringen se nærmere på erfaringene av de endringer i promillelovgivningen som ble vedtatt våren 1988, og vurdere innføring av promillegrense 0,0 i Norge?" (Overtatt fra representanten Eli Arnstad 9. november 1990)