Interpellasjon fra Eilef A. Meland (SV) til finansministeren

Interpellasjon nr. 5 (1989-90)
Datert: 07.02.1990
Besvart: 22.03.1990 av finansminister Arne Skauge

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Den svarte økonomi i Norge er anslått til 10 prosent av bruttonasjonalproduktet, dvs omlag 60 mrd kroner. Dette fører til et tap for det offentlige på ca 30 mrd kroner.
I en artikkelserie i Dagbladet er det beskrevet en rekke former for svart arbeid og unndragelser fra skatte- og avgiftsplikten.
Hvilke tiltak vil finansministeren sette i verk på informasjons- og kontrollsiden med sikte på å endre avgifts- og skattesystemet, for å bekjempe den svarte økonomi?"