Interpellasjon fra Arild Hiim (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 7 (1989-90)
Datert: 27.03.1990
Besvart: 25.09.1990 av justisminister Else Bugge Fougner

Arild Hiim (H)

Spørsmål

Arild Hiim (H): "Soningskøen har avdekket både manglende soningsplasser og ikke tilstrekkelig utnyttelse av de soningsplasser som finnes. Justisministeren har iverksatt nødvendige strakstiltak for å øke effektiviteten og redusere soningskøen. Behovet for langsiktig planlegging er likevel åpenbart.
Vil justisministeren ta initiativet til en gjennomgang av utbyggingsbehovet innenfor fengselsvesenet med sikte på å gjennomføre ytterligere tiltak på kort sikt og å utarbeide en plan for tiltak og utbygging på lengre sikt?"