Interpellasjon fra Anders John Aune (FFF) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 8 (1989-90)
Datert: 21.05.1990
Besvart: 26.09.1990 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Forurensningen fra Sovjet truer menneskers helse, verdifull natur og næringsgrunnlaget i deler av Finnmark og Finland. Disse viktige miljøutfordringene krever en aktiv holdning også fra norsk side, da Sovjetunionen ikke har teknologi for en tilfredsstillende rensing.
Vil Regjeringen, eventuelt i samarbeid med Finland, anmode sovjetiske myndigheter om straks å redusere utslippene til det som er beregnet til å være innenfor naturens tålegrenser, og vil norske myndigheter som en motytelse være villig til å bistå med finansiell og teknologisk støtte til innføring av rensetiltak?"