Interpellasjon fra Inger Dag (SV) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 16 (1990-91)
Datert: 10.10.1990
Besvart: 22.11.1990 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Inger Dag (SV)

Spørsmål

Inger Dag (SV): "Norge har en matvaredekning på ca. 50%. De pågående forhandlingene i Uruguayrunden i GATT kan redusere ambisjons- nivået for matvareproduksjonen i land som ikke kan konkurrere med landbruket i de store eksportland.
Under møtet i Uruguayrunden i april 1989 holdt Norge en ensidig stemmeforklaring som understreket at ikke økonomiske faktorer knyttet til landbruket som matvaresikkerhet, bosetting og miljø var av vital betydning for landet.
Hvordan akter Regjeringen å følge opp dette slik at Norge bevarer handlefrihet til å føre en nasjonal landbrukspolitikk og fleksibilitet i valg av virkemidler for å nå de mål som må knyttes til landbruket i en videre sammenheng?"