Interpellasjon fra Tove Kari Viken (Sp) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 19 (1990-91)
Datert: 29.11.1990
Besvart: 12.02.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Etter at Stortinget vedtok bygging av nytt Rikshospital, har forutsetningene for byggeprosjektet endret seg vesentlig.
Fylkene i helseregion II har bygd ut sine egne sykehus slik at behovet for regionplasser er mindre.
Regjeringen Syse vedtok at Revmatismesykehuset skulle opprettholdes. Universitetsklinikkene i de andre regionene er videre utbygd. Derfor har dekanene ved disse klinikkene pekt på at de kun trenger 22 plasser til avansert transplantasjonskirurgi ved Rikshospitalet. Oslo kommune går inn for et samarbeid mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus.
Vil sosialministeren på bakgrunn av disse forhold legge fram saken om nytt Rikshospital for Stortinget til ny behandling?"