Interpellasjon fra Tora Aasland (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 21 (1990-91)
Datert: 20.12.1990
Besvart: 24.05.1991 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "De vedtatte nasjonale mål for å redusere forurensning innebærer blant annet en begrensning av CO2-utslippene slik at de i år 2000 ikke er større enn i 1989. Dette betyr at CO2- utslippene må reduseres, og ikke økes.
Gjennom uttalelser fra ledende energipolitikere, også fra Arbeiderpartiet, er det reist tvil om disse mål skal gjelde for norsk energipolitikk. Konkret er det varslet at man kan tenke seg å forlate de nasjonale mål for å få anvendt norsk naturgass raskest mulig.
Kan Regjeringen bekrefte at den står fast ved de mål for reduksjon av CO2-utslippene som er vedtatt?"