Interpellasjon fra John I. Alvheim (FrP) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 7 (1991-92)
Datert: 13.02.1991
Besvart: 21.10.1991 av barne- og familieminister Matz Sandman

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Ifølge oppgaver fra Statistisk Sentralbyrå, tok 660 mennesker sitt eget liv i 1989. Antallet selvmord i Norge er fordoblet i løpet av de siste 20 år. Selvmord krever i dag flere dødsofre enn trafikkulykker og drap til sammen.
Enkelte "fagfolk" mener at grunnen til selvutslettelse for mange er følelse av tomhet i tilværelsen og en stadig økende normløshet i hjem og samfunn.
Er statsråden enig i at denne alarmerende økningen av selvmord kan skyldes omsorgssvikt i hjemmene samt svikt i det sosiale nettverk i nærmiljøet, og vil statsråden i så fall fremme forslag til styrking av kjernefamilien slik at hjemmet både økonomisk og sosialt gjøres bedre i stand til å ta seg av sine omsorgsoppgaver overfor barn og ungdom?" (Trukket tilbake)