Interpellasjon fra Eva R. Finstad (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 9 (1991-92)
Datert: 22.02.1991
Besvart: 10.02.1992 av justisminister Kari Gjesteby

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): "300 000 mennesker er registrert i Psykoseregisteret. For mange føles dette som en stor belastning.
Mener justisministeren at det fortsatt er behov for dette registeret eller vil hun av hensyn til personvernet ta initiativ til å få det slettet?"