Interpellasjon fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 14 (1991-92)
Datert: 03.05.1991
Besvart: 31.10.1991 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Forleden ble en ferdigbehandlet pasient ved Sentralsykehuset i Akershus fjernet under trussel om å tilkalle politiet, siden kommunen ikke hadde ledig sykehjemsplass.
Hva vil Regjeringen foreta seg for å sikre at hjelpeløse mennesker ikke blir behandlet på denne måten?"