Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til kommunal- og arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 2 (1992-93)
Datert: 10.05.1991
Besvart: 29.03.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): "Oslo og andre storbyregioner har hatt en svært negativ arbeidsmarkedsutvikling de siste to-tre år. Bare i Oslo er ledigheten nå over landsgjennomsnittet og økningen er større enn i andre fylker. Oslo har på 20 år mistet 68% av sine industribedrifter og det forventes fortsatt nedgang.
Storbyene har tradisjonelt sett fungert som økonomiske motorer i landets næringsutvikling. En negativ økonomisk utvikling for storbyene fører derfor til stagnasjon i distriktene.
Hva kan statsråden gjøre for å skape bedre rammevilkår for næringsutviklingen i storbyene?" ( Trukket tilbake)