Interpellasjon fra Sissel Rønbeck (A) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 16 (1991-92)
Datert: 19.06.1991
Besvart: 28.04.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Sissel Rønbeck (A)

Spørsmål

Sissel Rønbeck (A): "Miljøtilstanden, arealplanleggingen og byutviklingen blir sterkt påvirket av hvordan staten disponerer sine ressurser som eiendomsbesitter og leietaker i Oslo.
Hva er i denne sammenhengen Regjeringens strategi for utviklingen av hovedstadens østre bydeler?"