Interpellasjon fra Svein Alsaker (KrF) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 18 (1991-92)
Datert: 10.10.1991
Besvart: 19.03.1992 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Det foregår en utstrakt bruk av atomenergi på Kola-halvøya. Det dreier seg blant annet om kjernekraftverket ved byen Polarny Zori, fra flere isbrytere og fra den militære nordflåten til Sovjet. Det foretas også lagring av radioaktivt avfall flere steder ved den norske grensen, og dumping av radioaktivt avfall i store mengder har funnet sted i Barentshavet.
"Atomtrusselen" i nord skaper naturlig frykt i befolkningen.
Hvilke tiltak, herunder også samarbeidstiltak med Sovjet og Finland, vil statsråden prøve å iverksette, slik at man kan få bedre varslingsplaner og beredskapsplaner mot eventuelle atomulykker?"