Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 19 (1991-92)
Datert: 25.10.1991
Besvart: 20.02.1992 av sosialminister Tove Liv Besstun Veierød

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "For første gang i vårt land vil et privat medisinsk senter tilby avanserte blodtester som kan gi svar på om en er disponert for alvorlige sykdommer. Lovverket setter i dag ingen klare grenser for hvor langt en kan gå, og feltet er i rivende utvikling. Dette kan tvinge oss til å passere grenser vi ikke helt kjenner rekkevidden av.
På hvilken måte kan statsråden bidra til åpenhet omkring denne type forskning, tester og analyser slik at vi bedre kan få kunnskap og drøfte konsekvensene av de valg som blir tatt?"