Interpellasjon fra Anders John Aune (FFF) til finansministeren

Interpellasjon nr. 22 (1991-92)
Datert: 18.12.1991
Besvart: 30.09.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Er finansministeren klar over at det i kjølvannet av bankkrisen skjer en sterk sentralisering av bankkompetansen, samtidig som banktilbud og arbeidsplasser i distriktene forsvinner i foruroligende grad?
Hva er Statens Banksikringsfonds rolle i denne prosessen, og er finansministeren fornøyd med utviklingen?"