Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 23 (1991-92)
Datert: 19.12.1991
Besvart: 22.05.1992 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Til tross for sterk økomomisk vekst, har livskvaliteten vært synkende i Norge de siste par tiår. Ensomhet, utrygghet, sjølmord og voldsbruk øker, og stadig flere familier oppløses. Samtidig fører den økonomiske vekst i de rike land til økende kløft mellom verdens fattige og rike. Det 21. århundres viktigste problemer krever grunnleggende nytenking både i Norge og internasjonalt.
Vil Regjeringen - i forkant av Brasil-konferansen - ta initiativ til å erstatte økonomisk vekst som mål for norsk samfunnsutvikling med mål for vår samfunnskvalitet og vår evne til å bidra til å løse verdens fattigdoms- og miljøproblemer?
Hvordan vil Regjeringen sørge for at Stortinget jamnlig får en "beretning om rikets tilstand" hva angår forhold som livskvalitet, medmenneskelighet og miljø?"