Interpellasjon fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til finansministeren

Interpellasjon nr. 28 (1991-92)
Datert: 01.04.1992
Besvart: 12.05.1992 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Skattemyndighetene utleverer mot betaling til blant annet pressen, maskinlesbare disketter vedrørende enkeltpersoners skatteligning før klagebehandling.
Finner finansministeren at denne form for kommersialisering av statens personalkunnskap for å tilfredsstille behovet for "sosial kikking" er ønskelig?"