Interpellasjon fra Thea Knutzen (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 6 (1992-93)
Datert: 02.04.1992
Besvart: 29.10.1992 av helseminister Werner Christie

Thea Knutzen (H)

Spørsmål

Thea Knutzen (H): "I den gjennomgang departementet nå foretar av rekonvalesenthjem og kurbad, trues institusjoner av nedleggelse, selv om de gir nødvendig tilbud til pasienter på en for samfunnet rimelig måte. Stortinget har tidligere slått fast at rekonvalesenthjem og kurbad gir positive bidrag i etterbehandlings- og rehabiliteringsarbeidet og at det nåværende system med folketrygdrefusjon best ivaretar deres egenart.
Hvordan vil statsråden sikre at den ekspertise og erfaring disse institusjonene har, blir en integrert del i det fremtidige rehabiliteringsarbeidet?
Vil statsråden i tillegg til folketrygdrefusjon vurdere tiltak som stimulerer fylker/kommuner til bruk av disse institusjonenes opptreningstilbud på tvers av fylkesgrensene?"