Interpellasjon fra Harald Ellefsen (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 7 (1992-93)
Datert: 21.05.1992
Besvart: 23.02.1993 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Harald Ellefsen (H)

Spørsmål

Harald Ellefsen (H): "I en verden hvor demokratiet er på fremmarsj og nesten alle kolonier har gjenvunnet sin selvstendighet, opprettholder Kina sitt brutale kolonistyre i Tibet og nekter å forhandle med Dalai Lama. En ny rystende rapport fra Amnesty International viser hvordan okkupasjonsmakten benytter seg av fengsling, tortur og drap for å slå ned på nonner, munker og andre som med fredelige midler gir uttrykk for sitt syn.
Hva gjør Den norske regjering for å støtte det tibetanske folkets krav om menneskerettigheter, demokrati og selvbestemmelsesrett."