Interpellasjon fra Fridtjof Frank Gundersen (FrP) til sosialministeren

Interpellasjon nr. 8 (1992-93)
Datert: 25.05.1992
Besvart på vegne av: Sosialministeren
Besvart: 18.02.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Fridtjof Frank Gundersen (Uav)

Spørsmål

Fridtjof Frank Gundersen (FrP): "Vår narkotikapolitikk har medført høye priser på den ulovlig omsatte narkotika, skyhøy fortjeneste til selgere og deres bakmenn, innbrudd, kriminalisering, sosial utstøting av handlende og misbrukere og overfylte fengsler.
Utvikling av massekommunikasjonen og blant annet tilknytning til EF medfører en stadig friere strøm av varer og personer over landegrensene.
Narkotiske stoffer er lette å smugle. Til tross for bruk av stadig flere ressurser, deriblant hemmelig telefonavlytting, makter politiet kun å beslaglegge ca. 5-10% av narkotikaomsetningen.
Er sosialministeren enig i at tiden er inne til å drøfte hvorvidt vår nuværende narkotikapolitkk fører frem?"