Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 31 (1991-92)
Datert: 05.08.1992
Besvart: 22.09.1992 av kulturminister Åse Kleveland

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): "Televerket har kjøpt satellitten "Marco Polo". Satellitten vil, etter det som er opplyst i media, kunne formidle et betydelig antall TV-kanaler i tillegg til andre tjenester. Satellitten vil i løpet av høsten bli brakt i en posisjon som er særlig gunstig i forhold til sendinger i Øst-Norden.
Da Stortinget drøftet prinsippene for sendinger i kabelnett, ble det lagt stor vekt på å skille mellom oppgavene som distributør og oppgavene som programselskap. Dette er nedfelt i nåværende lov om kabelsendinger.
Hvordan sammenfaller planene for bruk av satellitten "Marco Polo" med nedfelte prinsipper, og hvilke mediepolitiske og andre spørsmål mener statsråden at anvendelsen av denne satellitten reiser?" (Trukket tilbake)