Interpellasjon fra Johan J. Jakobsen (Sp) til nærings- og energiministeren

Interpellasjon nr. 9 (1992-93)
Datert: 30.09.1992
Besvart: 02.02.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Johan J. Jakobsen (Sp)

Spørsmål

Johan J. Jakobsen (Sp): "Planene om å selge Freia Marabou til et amerikansk storkonsern og den svekkelse av konsesjonslovgivningen EØS-avtalen innebærer, har aktualisert spørsmålet om den framtidige eierstruktur i norsk næringsliv og skapt frykt for tap av norske arbeidsplasser.
Ser Regjeringen det som et mål å sikre nasjonale eierinteresser i norsk næringsliv, og hva vil Regjeringen i så fall gjøre for å hindre at utenlandske eierinteresser i økende grad overtar norske bedrifter?"