Interpellasjon fra Jan Elvheim (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 10 (1992-93)
Datert: 09.10.1992
Besvart: 07.12.1992 av justisminister Grete Faremo

Jan Elvheim (A)

Spørsmål

Jan Elvheim (A): "I den senere tid har det vist seg at sikkerheten for fiskeflåten i de nordlige havområder ikke er tilstrekkelig på alle områder. Redningstjenesten har ikke fungert slik som ønskelig.
Hvilke tiltak vil Regjeringen sette i verk for å forbedre denne situasjonen?"