Interpellasjon fra Eirin Faldet (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 14 (1992-93)
Datert: 30.11.1992
Besvart: 16.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): "I flere land i Europa, også i Norge, vokser det fram partier og organisasjoner med sterke nazistiske sympatier. I Tyskland er det vedtatt å forby en slik organisasjon. I Norge har særlig befolkningen og politikere i Brumunddal blitt sterkt sjikanert av nynazistiske grupperinger. Norske påtalemyndigheter har under henvisning til Grunnlovens § 100 vært tilbakeholdne med å reagere mot skrifter og oppslag fra disse grupper, som etter min mening tilkjennegir klare rasistiske holdninger.
Vil justisministeren på bakgrunn av den aktuelle situasjon vurdere tiltak mot, og/eller lovforbud av organisasjoner med et klart rasistisk/nazistisk grunnsyn?"