Interpellasjon fra Jan Elvheim (A) til handelsministeren

Interpellasjon nr. 21 (1992-93)
Datert: 04.02.1993
Besvart: 18.03.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Jan Elvheim (A)

Spørsmål

Jan Elvheim (A): "De mange alvorlige skipsulykker langs norskekysten og i våre nære farvann i den senere tid har skapt stor bekymring. Disse ulykkene utgjør en trussel mot menneskeliv, miljøet og dyrelivet langs norskekysten.
Hva vil statsråden gjøre for å møte denne utviklingen, og hvilke tiltak vil man treffe for å verne våre kystområder mot skipsulykker med risiko for forurensning?"