Interpellasjon fra Karin Lian (A) til barne- og familieministeren

Interpellasjon nr. 22 (1992-93)
Datert: 11.02.1993
Besvart: 02.06.1993 av barne- og familieminister Grete Berget

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Hvilke områder vil statsråden velge ut for en forsterket forbrukerpolitisk innsats og hvilke krav må da stilles til andre samfunnssektorer?"