Interpellasjon fra Gunnar Fatland (H) til nærings- og energiministeren

Interpellasjon nr. 26 (1992-93)
Datert: 23.02.1993
Besvart: 23.03.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Innen 1996 vil antall steder for ilandføring av gass i Norge vært økt til tre, med en senere mulighet for et fjerde i Nord-Norge. For å gjøre det forutsigbart og attraktivt å investere i virksomhet tilknyttet anvendelse av gass i Norge, vil det være nødvendig med en avklaring på en rekke områder. Dette gjelder fremtidig avgiftsregime på utslipp, gassens anvendelsesområder, herunder transporttilknyttet og industriell anvendelse, og organisering av gasstransport.
Når vil nærings- og energiministeren utarbeide en nasjonal strategi for anvendelse av gass i Norge?"