Interpellasjon fra Karin Lian (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 29 (1992-93)
Datert: 09.03.1993
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Volds- og sexvideofilmer får en stadig råere karakter, med forherligelse av smerte og død. Barn og unge kan lett skaffe seg slike utenlandske videofilmer ved bestilling gjennom kataloger. Dette er tillatt til eget bruk, men ikke med sikte på utbredelse, og derfor kan ikke tollvesenet stoppe det. Vi har også forsket for lite på om det er sammenheng mellom barn og unges voldstendenser og tilbudet av grusomme videofilmer.
Hva kan statsråden gjøre for å skaffe tilveie forskningsresultater om dette, og hvilke tiltak kan iverksettes?" (Bortfalt)