Interpellasjon fra Karin Lian (A) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 5 (1993-94)
Datert: 03.12.1993
Besvart: 12.04.1994 av kulturminister Åse Kleveland

Karin Lian (A)

Spørsmål

Karin Lian (A): "Volds- og sexvideofilmer får en stadig råere karakter, med forherligelse av smerte og død. Barn og unge kan lett skaffe seg slike utenlandske videofilmer ved bestilling gjennom kataloger. Dette er tillatt til eget bruk, men ikke med sikte på utbredelse, og derfor kan ikke tollvesenet stoppe det. Generelt utsettes barn i økende grad for vold i billedmediene. Vi har også forsket for lite på om det er sammenheng mellom barn og unges voldstendenser, og tilbudet av så vel voldsvideoer som vold i billedmedier generelt.
Hva kan Regjeringen gjøre for å iverksette tiltak for å hindre utbredelse av volds- og sexvideofilmer?"