Interpellasjon fra Gunnar Fatland (H) til nærings- og energiministeren

Interpellasjon nr. 8 (1994-95)
Datert: 06.04.1994
Besvart: 11.10.1994 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Hydrogengass kan fremstilles gjennom elektrolyse av vann eller direkte fra naturgass, og anvendes blant annet som drivstoff til erstatning for naturgass, bensin eller diesel. En viktig fordel ved hydrogengass som energibærer, er at det ved forbrenning ikke dannes CO2 eller andre miljøskadelige utslipp. Norsk vannkraft og utvinning av naturgass på kontinentalsokkelen gir interessante muligheter for å produsere hydrogen i Norge. I tillegg til å være en miljøvennlig energiform, vil produksjon av hydrogen i Norge gi mange industrielle muligheter.
Hva vil nærings- og energiministeren gjøre for å tilrettelegge for en sterkere satsing på FoU og for å fremme pilotprosjekter relatert til hydrogen?"