Interpellasjon fra Tore Nordtun (A) til nærings- og energiministeren

Interpellasjon nr. 17 (1994-95)
Datert: 19.12.1994
Besvart: 15.05.1995 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Tore Nordtun (A)

Spørsmål

Tore Nordtun (A): "Oljevirksomheten på Vestlandet preges av nedbygging både i verksindustrien og i oljeselskapene. Tusenvis av arbeidsplasser i såvel mekanisk som betongindustri blir berørt. Operatørselskapene reduserer sine staber.
Norge har utviklet høykompetente geologi- og teknologimiljøer som er nødvendig for fortsatt letesuksess og utbygginger på norsk sokkel. Norge trenger uten tvil dette mangfoldet - denne fagkompetansen som bare de største oljeselskapene i verden kan vedlikeholde. Nå ser vi at færre leteoppdrag og funn forplanter seg på landsiden og ringvirkningene av dette vil først og fremst ramme Vestlandet.
Hva vil bli gjort for å bevare og videreutvikle/ivareta de fagmiljøene som er oppbygd i Norge vedrørende oljevirksomheten?"