Interpellasjon fra Kirsti Kolle Grøndahl (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 19 (1994-95)
Datert: 13.02.1995
Besvart: 04.04.1995 av utenriksminister Bjørn Tore Godal

Kirsti Kolle Grøndahl (A)

Spørsmål

Kirsti Kolle Grøndahl (A): "I arbeidet for å fremme kjernefysisk nedrustning er spørsmålet om hvordan vi skal hindre spredning av kjernefysiske våpen og andre masseødeleggelsesvåpen blitt et hovedpunkt på den internasjonale dagsorden. Stadig flere mennesker er urolige for følgene, dersom slike våpen blir spredt til områder av verden som er preget av ustabilitet og politisk spenning. Ikke-spredningsavtalen (NTP) er det viktigste virkemiddelet vi har til å forhindre at flere land skaffer seg atomvåpen. Avtalen utløper i år og dens videre framtid vil bli avgjort på en konferanse i New York i april/mai.
Kan utenriksministeren redegjøre for situasjonen foran denne viktige konferansen, og hvordan stiller Regjeringen seg til de hovedspørsmål som reiser seg ved en videreføring av ikke- spredningsavtalen?"