Interpellasjon fra Hallgrim Berg (H) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 3 (1995-96)
Datert: 15.02.1995
Besvart: 20.02.1996 av kulturminister Åse Kleveland

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Det er i seinare tid avdekt stor uro i det norske teatermiljøet over utviklinga, ikkje minst når det gjeld vilkåra for teaterproduksjon på høgt kunstnarleg nivå og for ny norsk dramatikk.
Vil statsråden ta initiativ til ein brei gjennomgang av den samla teaterpolitikken?"