Interpellasjon fra Erling Folkvord (RV) til handelsministeren

Interpellasjon nr. 4 (1995-96)
Datert: 16.02.1995
Besvart: 31.10.1995 av handelsminister Grete Knudsen

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): "Det kommer stadig nye meldinger om EØS-avtalens virkninger på ulike sektorer i det norske samfunnet. Regjeringa har godtatt at Vinmonopolets enerett på import, eksport og engrossalg av vin og brennevin er i strid med EØS-avtalen. Dette slår beina under en institusjon som et flertall i Stortinget tilla "avgjørende vekt" da EØS-avtalen ble vedtatt. Styringa av norsk alkoholpolitikk er dermed flytta ut av Stortinget og overlatt til EUs organer i Brussel. Det betyr at Stortinget vil stå parkert utafor sidelinja også når olje-, genteknologi og matsminkedirektivene om kort tid kommer til behandling.
Ser statsministeren problemer med at Norge er underlagt en avtale som får nytt juridisk og økonomisk innhold etter hvert som direktiver vedtas i EU-organer overordnet Storting og Høyesterett?"