Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til nærings- og energiministeren

Interpellasjon nr. 5 (1995-96)
Datert: 17.02.1995
Besvart: 07.05.1996 av nærings- og energiminister Jens Stoltenberg

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): "Norsk næringsliv satser mindre på forskning og utviklingsarbeid (FoU) enn næringslivet i våre konkurrentland. Samtidig viser nylig publiserte tall for perioden 1987-91 at offentlige forskningsmidler i økende grad vris fra næringslivsrettet forskning til offentlig rettet forskning. Økte investeringer i FoU i bedriftene selv, og en vridning av offentlige forskningsmidler mot næringslivsrettet forskning er nødvendig for å styrke det fastlandsbaserte næringslivet i kokurranse med andre land. Regjeringen har gjentatte ganger avvist skattestimulerende tiltak som overprisavskriving for å øke bedriftenes egen forsknings- og produktutvikling.
Hvilken strategi har Regjeringen for å øke forskningsaktiviteten knyttet til næringsutvikling?"