Interpellasjon fra Oscar D. Hillgaar (Uav) til handelsministeren

Interpellasjon nr. 8 (1995-96)
Datert: 27.04.1995
Besvart: 20.02.1996 av handelsminister Grete Knudsen

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (Uav): "Moderne handel med matvarer og husholdningsartikler tilfører den menneskelige organisme stoffer og kjemikalier med konsekvenser for helsen som kan være alvorlige, eller som kan bli alvorlige ved langtidseksponering.
Dagens livsstil og internasjonal handel ref. EØS-avtalen og GATT/WTO gjør at vårt forbruk av nye varer og derved diverse stoffer og kjemikalier har øket.
Kan statsråden bidra til å sikre at varestrømmen i EØS-området og spesielt i Norge i sterkere grad underlegges kontroll i forhold til innhold av miljøgifter og faregrad for menneskers liv og helse?"