Interpellasjon fra Anne Enger (Sp) til statsministeren

Interpellasjon nr. 14 (1995-96)
Datert: 15.01.1996
Besvart: 25.04.1996 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Det er stadig flere tegn til økte sosiale forskjeller i vårt samfunn. Mens det tidligere var politisk flertall for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling synes nå Regjeringen å være på vei bort fra dette målet. Handlingsrommet for politikk reduseres også ved at stadig flere områder for fordelingspolitikk overlates til markedet alene.
Hvilke tiltak vil Regjeringen foreslå for å motvirke de økte ulikhetene i samfunnet?"