Interpellasjon fra Erik Solheim (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 15 (1995-96)
Datert: 06.02.1996
Besvart: 21.05.1996 av statsminister Gro Harlem Brundtland

Erik Solheim (SV)

Spørsmål

Erik Solheim (SV): "Store deler av Asia opplever en økonomisk og forbruksmessig vekst som savner sidestykke i jordas historie. Dette bidrar til bedre levestandard, færre analfabeter og økt levealder, men stiller samtidig verdenssamfunnet overfor en enorm økologisk og forsyningsmessig utfordring. Worldwatch-instituttet peker på at kornproduksjonen pr. innbygger synker for første gang på 40 år, samtidig som kornlagrene reduseres. Knappe vannressurser kan bli "det 21. århundrets olje". Klimaproblemene vil øke med økt vekst.
Hvilke grunnleggende endringer i nasjonal og internasjonal politikk, f. eks. i landbruks-, energi- og utenrikspolitikken, ser statsministeren som nødvendig for å møte utfordringene verdenssamfunnet står overfor som følge av Asias økonomiske "eksplosjon?"