Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helseministeren

Interpellasjon nr. 34 (1997-98)
Om å ta initiativ til en konsensuskonferanse om hvordan fødselsomsorgen i Norge skal organiseres
Oversendt regjeringen: 06.03.1998
Besvart: 20.04.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): Knapt noen del av helsetjenesten i Norge er gjenstand for en slik oppmerksomhet og diskusjon som svangerskap og fødsel. De siste tiår har det vært en sterk sentralisering av fødetilbudet. Det foreligger imidlertid nå både internasjonal og nasjonal forskning som konkluderer med at det ved en god svangerskapskontroll og seleksjon av de kvinner, som med stor sannsynlighet vil trenge høyteknologisk overvåkning og oppfølging ved en adekvat utstyrt fødeavdeling, ikke lenger er noen grunn til å fortsette sentraliseringen. Det er ulike oppfatninger i fagmiljøene og blant brukerne om hvordan fødselshjelpen skal organiseres. Fylkene arbeider nå med sine regionale helseplaner hvor fødetilbudet er en del av planene og spørsmålet er derfor svært aktuelt.
Vil helseministeren ta initiativ til en konsensuskonferanse om hvordan fødselsomsorgen i Norge skal organiseres?