Interpellasjon fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Interpellasjon nr. 42 (1997-98)
Datert: 02.04.1998
Spørsmålet er trukket tilbake

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): Barn og unges situasjon fortjener økt politisk oppmerksomhet. Samtidig er det de som er unge i dag som skal leve lengst med de vedtak som fattes i kommunestyrer, fylkesting og på Stortinget. Ungdom har ofte viktig kunnskap og innsikt som voksne og eldre ikke har i samme grad.
Etter 2010 vil andelen eldre i befolkningen bli større, og gjennomsnittsalderen blant velgerne vil øke. Dette kan føre til mindre politisk interesse om og blant barn og ungdom. Et forslag som både kan gi ungdom økt politisk innflytelse og øke interessen omkring barne- og ungdomssaker, er å senke stemmerettsalderen.
Vil Regjeringen ta initiativ til et forsøksprosjekt med stemmerett for 16- og 17-åringer i utvalgte kommuner og fylkeskommuner ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 1999?