Interpellasjon fra Hallgeir H. Langeland (SV) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 47 (1997-98)
Om videre drift av Halden-reaktoren og økt offentlighet omkring alle forhold ved den, bl.a. sikkerhet og avfallslagring
Oversendt regjeringen: 17.04.1998
Rette vedkommende: Helseministeren
Besvart: 05.05.1998 av helseminister Dagfinn Høybråten

Hallgeir H. Langeland (SV)

Spørsmål

Hallgeir H. Langeland (SV): Halden-reaktoren er en av verdens eldste atomreaktorer. Sosial- og helsedepartementet behandler i disse dager en søknad om fornyet konsesjon for perioden 2000-2010. Samtidig krever flere miljøorganisasjoner, deriblant Bellona, at reaktoren stenges og at hele driften ved anlegget avvikles. Bellona har også påklaget at det ikke gis innsyn i flere forhold omkring reaktoren, deriblant lagring av avfall og sikkerheten. Stortinget fastslo i 1970 at satsing på atomkraft i Norge var uaktuelt.
Hva er helseministerens syn på videre drift av reaktoren i Halden, og vil statsråden bidra til at det blir økt offentlighet omkring alle forhold ved atomreaktoren dersom driften videreføres?