Interpellasjon fra Grete Knudsen (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 48 (1997-98)
Om strategien for å sikre integrering av arbeidstakerrettighetene (inkl. barnearbeid) i WTO-systemet
Datert: 17.04.1998
Besvart: 15.05.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A): Hvilken strategi følger Den norske Regjering i forkant av verdens handelsorganisasjons (WTO) ministermøte i Genève, for å sikre integrering av arbeidstakerrettighetene (inkl. barnearbeid) i WTO-systemet?