Interpellasjon fra Bjørn Hernæs (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 49 (1997-98)
Om en undersøkelse av forholdene omkring de såkalte krigsbarnas skjebne
Oversendt regjeringen: 23.04.1998
Rette vedkommende: Sosialministeren
Besvart: 03.06.1998 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Kravet om en undersøkelse av forholdene omkring de såkalte krigsbarnas skjebne øker i styrke og omfang. Påstander om forsvinninger, mishandling og dokumentforfalskninger bør ikke bli stående ubesvart. Hvis påstandene er korrekte, representerer de en behandling av barn som hverken samsvarer med norsk rettferdighetssans eller norsk og internasjonal lov. Slike handlinger kan heller ikke unnskyldes med foreldrenes bakgrunn. Hvis påstandene er ukorrekte eller unyanserte fortjener de å bli belyst, for å få de faktiske forholdene på bordet. Målet må være å få frem de faktiske forhold, ikke bare av hensyn til dem som ble rammet, men også for å kunne trekke lærdom av historien.
På hvilken måte vil Regjeringen sikre en grundig undersøkelse av saken, og hvordan vil Regjeringen holde Stortinget orientert?