Interpellasjon fra Einar Olav Skogholt (A) til landbruksministeren

Interpellasjon nr. 50 (1997-98)
Om Landbruksbankens utlånsramme for 1998 og lån til det typiske distrikts- og utkantjordbruket
Oversendt regjeringen: 28.04.1998
Besvart: 02.06.1998 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Landbruksbankens utlånsramme for 1998 medfører at banken ikke kan innvilge alle berettigede lånesøknader. Det er det typiske distrikts- og utkantjordbruket som vil bli rammet, da det private bankvesenet ikke er særlig interessert i å satse i slike områder.
Hva vil statsråden gjøre for at Landbruksbanken kan bidra med lån til prioriterte formål?