Interpellasjon fra Einar Olav Skogholt (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 54 (1997-98)
Om å etablere en gruppe som gjennomgår skolesituasjonen i de ulike kommuner og følger opp med standardkrav som oppfyller enhetsskolen
Datert: 11.05.1998
Besvart: 28.05.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): Foreldreaksjonen «Grensen er nådd» i Kongsvinger, der samtlige foreldre/foresatte deltar, mener at deres barn ikke gis et likeverdig skoletilbud sammenliknet med tilbudet i andre kommuner.
Vil statsråden sørge for at det etableres en gruppe som gjennomgår skolesituasjonen i de ulike kommuner og følger opp med standardkrav som oppfyller enhetsskolen?