Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 10 (1998-99)
Om å gå aktivt inn i forhandlinger med sikte på positiv stemmegivning til et resolusjonsforslag i FN om atomnedrustning
Oversendt regjeringen: 26.10.1998
Besvart: 03.11.1998 av utenriksminister Knut Vollebæk

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Brasil, Egypt, Irland, Mexico, New Zealand, Slovenia, Sverige og Sør-Afrika, har lansert et nytt initiativ for atomnedrustning; New Agenda Coalition (N.A.C.). Initiativet er svar på den nukleære opptrappingen og en fastlåst forhandlingssituasjon. N.A.C. har lagt fram resolusjonsforslag i FN som ikke forlanger mer radikale skritt i retning av atomnedrustning enn det børe være realistisk å få atommaktene med på. Det er avgjørende at N.A.C.-initiativet støttes av flere land ved avstemning i begynnelsen av november.
Vil Regjeringen gå aktivt inn i forhandlinger med sikte på å stemme positivt til forslaget i FN?

Les hele debatten