Interpellasjon fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Interpellasjon nr. 20 (1998-99)
Om praksis ved nominasjon av kandidater til bispeembeter, og å vurdere utlysing av stillingene
Datert: 02.12.1998
Besvart: 19.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Bispedømmerådene som nominerer kandidater til bispeembeter plikter ikke å gi noen begrunnelse eller redegjørelse for sin nominasjon. Vurderingene og avstemningene er unntatt fra offentligheten. Det er bare biskopene som må begrunne sin stemmegivning, men deres uttalelser er også unntatt fra offentligheten. Det finnes i dag ingen formulerte krav til kvalifikasjoner, bortsett fra teologisk embetseksamen. Ifølge Fædrelandsvennen 11. november 1998, sier representanter for Agder bispedømmeråd, at de med hensikt ikke spurte kvinnelige kandidater av frykt for at Regjeringen ville utnevne en kvinnelig biskop. Dette er bare et eksempel på uheldige sider ved dagens praksis. Nominasjonsordningen bestemmer avstemningsresultatet.
Hva er statsrådens syn på dette, og vil han vurdere å endre reglene for prosessen fram til utnevnelse av biskop, slik at stillingen blir lyst ut på samme måte som andre stillinger i samfunnet??

Les hele debatten