Interpellasjon fra Karita Bekkemellem (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 24 (1998-99)
Om politiets og påtalemyndighetens håndtering av saker som gjelder seksuelle overgrep og familievold
Oversendt regjeringen: 20.01.1999
Besvart: 10.03.1999 av justisminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I prosjektrapporten: "Seksuelle overgrep mot kvinner og barn", Texmo og Aarvik, Kvinneuniversitetet Nord, 1998, påpekes det at det må skje endringer i politi og påtalemyndighetenes håndtering av overgrepssaker, og at det må utvikles et tettere samarbeid mellom ulike fagmiljøer når en står overfor saker som gjelder overgrepsofre. I rapporten anbefales Justisdepartementet å nedsette et utvalg for blant annet å jobbe med utredernes forslag om å opprette en regional enhet for etterforskning og påtale av saker som gjelder seksuelle overgrep og familievold.
Hvordan stiller statsråden seg til rapporten og dens forslag og anbefalinger?

Les hele debatten